Notis

Loggene som finnes på denne addressa er stort sett interne – gjort i forbindelse med mitt arbeid som fri agent. De er ment å fungere som en måte for meg selv å lettere spore egne tankeprosesser.

Reklamer